คุณสมบัติพิเศษ (Features)

SurveyCan ให้คุณสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้เองอย่างมืออาชีพฟรี ด้วยคุณสมบัติพิเศษพร้อมใช้งานของเรา

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้งานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 • ไม่จำกัดจำนวนแบบสอบถามที่สร้างได้
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ตอบคำตอบที่รับได้
 • ไม่จำกัดจำนวนคำถามในชุดแบบสอบถาม
 • ไม่มีกำหนดวันหมดอายุการใช้งาน

สร้างแบบสอบถามง่ายๆ ได้เองด้วยเครื่องมือครบครัน

 • มีประเภทคำถาม และตัวเลือกให้เลือกใช้ครบครัน
 • ตั้งการสุ่มตัวเลือกที่ปรากฏได้
 • ตั้งคำถามที่จำเป็นต้องตอบได้
 • มีเครื่องมือพร้อมสำหรับจัดแต่งรูปแบบ และการนำเสนอตามที่ต้องการด้วย HTML editor CSS editor และ Theme editor
 • สามารถตั้งเงื่อนไข (logic) กำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบในเงื่อนไข ข้ามไปตอบอีกข้อ หรืออีกหน้าได้
 • ส่วนตัวกับ Image Gallery จัดเก็บรูปภาพบนแบบสอบถาม
 • 100% Web-based ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม
 • ใส่โลโก้ที่ต้องการได้
นำไปใช้และเผยแพร่ได้อย่างสะดวก หลายช่องทาง
 • ทำการสำรวจได้โดย iPhone iPad และ เครื่อง Android
 • ส่งให้กลุ่มเป้าหมายโดยตรงทางอีเมล
 • แทรก (embed) แบบสอบถามในหน้าเว็บที่คุณต้องการเช่นในเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น
 • ส่งเข้า Facebook และ Twitter ได้โดยตรง
 • สามารถตั้งปิดการตอบแบบสอบถามเมื่อถึงวันเวลาที่ต้องการ หรือเมื่อได้จำนวนการตอบตามเป้า
 • สามารถจำกัดคนที่เข้ามาตอบแบบสอบถามได้ ด้วยการกำหนดรหัสผ่านของแบบสอบถาม
 • ตั้งหน้าเว็บที่ต้องการให้ไปตามที่ต้องการหลังจากตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถเลือกเอาโค้ด (Captcha) ยืนยันการส่งแบบสอบถามออกได้
เรารายงานผลให้ คุณไม่ต้องเสียเวลารวบรวม จัดทำเองอีกต่อไป
 • รายงานผลแบบทันที (Real-Time)
 • มีรายงานผลแบบสรุปรวม
 • เรียกดูผลคำตอบแต่ละอันได้
 • สร้างกราฟจากผลสำรวจได้
หรือคุณสามารถเลือกใช้บริการฟีเจอร์ขั้นสูงด้วยบัญชีแบบ SurveyCan+ ไ้ด้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
ดูเหตุผลในการเลือกแบบ SurveyCan+
 • ส่งออกข้อมูลดิบเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงลึก
 • ปรับแต่งรูปลักษณ์แบบสอบถามที่เผยแพร่ให้เป็นแบบมืออาชีพได้อย่างตรงใจ
 • ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ผลการตอบกลับได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • มั่นใจกับการบริการระดับคุณภาพจากทีมงานที่รวดเร็ว